​Ydelser

Hos Byg og Bolighåndtering hjælper vi dig hvis du ønsker bygherrerådgivning til nybyg af typehus. Derudover tilbyder vi køberrådgivning ved køb af ny ejendom og rådgiver om lovmæssige krav til om- og tilbygning.

Vi løser alle bygge- og boligopgaver, fra idé til virkelighed. Projekterne gennemføres i totalentreprise, hvor vi påtager os hele ansvaret for byggeriets kvalitet og gennemførelse, så det opfylder gældende love og regler. Vi påtager os også beregningsopgaver på tilbygnings- og renoveringsprojekter samt varmetabsberegninger. Du kan være sikker på, at det kun er de mest erfarne og dygtige håndværkere, der får lov at bygge for os.

Læs nærmere om vores ydelser i undermenuen eller gå til siden om Totalentrepriser her.​

(+45) 41 60 22 23
mail@bygogbolighaandtering.dk