​Totalentrepriser

​Prioritering af byggeopgaver eller renoveringsopgaver kan være vanskeligt. Som arkitekt / byggetekniker kender jeg alle faldgruberne og har stor erfaring i at styre processen med håndværkerne. Jeg sørger for at opgaverne løses i den rigtige rækkefølge og holder håndværkerne op på kvalitet og tidsplan. Alt kontakt til kommunen sørger jeg også for, lige fra ansøgning om byggetilladelse til den vigtige fremsendelse af færdigmeldingen. Herunder fremsendelsen af alt dokumentation som kræves for at byggesagen kan afsluttes.

✔︎ Arkitekt- og byggearbejde – byggestyring og aflevering
✔︎ Tilbygning
✔︎ Tagetage
✔︎ Ombygning
✔︎ Tagudskiftning
✔︎ Vinduesudskiftning
✔︎ Facaderenovering
✔︎ Tagrenovering

(+45) 41 60 22 23
mail@bygogbolighaandtering.dk