Tagetage eller tagrenovering

Med de nye regler for gennemførelse af rentable energibesparelser i forbindelsen med b.la. tagrenoveringer, skal man være ekstra opmærksom på at der ofte følger større omkostninger end selve tagudskiftningen med. Med de nye regler for efterisolering, kan det være en fordel at tænke flere boligkvadratmeter ind i løsningen. Vi kan udføre de nødvendige beregninger og skitser.

Valg af tagmateriale, tagrender og nedløb, samt ny gavlbeklædninger kan ændre udtrykket på et hus fuldstændigt. Krydret med nye ovenlys er der endnu flere muligheder

Projekt

Ny tagetage på villa fra 70’erne

Ny tagkonstruktion med 45 graders hanebåndsspær, som skaber 107 ekstra boligkvadratmeter.

(+45) 41 60 22 23
mail@bygogbolighaandtering.dk