UVILDIG RÅDGIVNING I FORBINDELSE MED TILBYGNING OG OMBYGNING

​Drømmer du om at bygge dit hus om, eller har du brug for mere plads i form af en tilbygning?

Så kan vi hos Byg og Bolighåndtering ApS hjælpe dig med at komme sikkert i mål med projektet.

Vi tilbyder professionel rådgivning i forbindelse med om- og tilbygning for både private boligejere og erhvervskunder i København og på resten af Sjælland. Vi står til rådighed gennem hele byggeprocessen, både før, under og efter.

Vi har mange års erfaring som byggerådgiver, og vi sørger blandt andet for at lægge en konkret plan, der tilgodeser dig samt alle de involverede i projektet, herunder både håndværkere og arkitekter. Vi sørger blandt andet for, at arbejdet bliver udført til den aftalte tid og pris, og at alle lovmæssige regler for tilbygning og ombygning bliver overholdt.

Et byggeprojekt kan for mange være uoverskueligt, og vil du gerne sikre dig, at resultatet bliver lovligt, står vi til rådighed. Der er en række love og regler, som gør sig gældende i forbindelse med et byggeri. Det er blandt andet:

 • Byggeloven
 • Bygningsreglementet
 • BBR-loven
 • Lov om udstykning
 • Planloven
 • Lokalplaner, kommuneplaner og servitutter

Love og regler i forbindelse med en tilbygning​

En tilbygning kan være et større projekt, og det kan alene være tidskrævende at finde ud af, hvordan du lige præcis drømmer om, at den nye tilbygning skal se ud. Derudover er der en række love og regler, som den nye tilbygning skal leve op til, og det kan vi hjælpe dig med at sikre.

En tilbygning skal for eksempel overholde alle de gældende love og regler i bygningsreglementet. Det dækker blandt andet over, hvor stor en procentdel af din grund, der må bebygges. For enfamiliehuse er bebyggelsesprocenten typisk på 30 %.

Derudover skal en tilbygning også leve op til energikravet i bygningsreglementet. Det kan for eksempel være i form af, at de enkelte dele, som tag, ydervægge og vinduer, lever op til minimumskravet til isolering, eller det kan være ved at foretage en energiberegning for hele tilbygningen. Dette kaldes også for en energiramme.​

Dette er langt fra de eneste krav, som bygningsreglementet stiller til tilbygninger, og derudover skal den naturligvis også overholde kravene i lokalplanen for området, servitutter på grunden eller øvrige bestemmelser, der kan være begrænsende for tilbygningen.

Servitutter og lokalplaner kan for eksempel stille en række særlige krav til, hvor tilbygningen skal placeres på grunden, hvordan den skal se ud, hvor høj den må være, og hvilke materialer der skal anvendes.

Love og regler i forbindelse med en ombygning

En ombygning eller en renovering af et enfamiliehus kræver som regel ikke hverken en byggetilladelse eller en anmeldelse, medmindre arbejdet består i at udvide etagearealet. Ønsker du at inddrage garage, udhus eller andre bygninger til beboelse, bliver det betragtet som et væsentlig anvendelsesændring, og i så fald vil det ligeledes være nødvendigt med en byggetilladelse.

Uanset hvad skal du altid være opmærksom på, at din ombygning eller renovering opfylder kravene i bygningsreglementet. Det dækker blandt andet over følgende:

 • Krav til højde og afstand til skel
 • Krav til brandforhold
 • Krav til indeklima og ventilation
 • Krav til energiforbrug og isolering
 • Krav til redningsåbninger og flugtveje
 • Krav til konstruktionen og materialevalg

Derudover skal du også være opmærksom på, at din bolig kan være omfattet af lokalplanen for dit område, ligesom der også kan være tinglyste servitutter på din grund, som kan have en afgørende betydning for, hvordan det udvendige resultat skal se ud. Det kan for eksempel stå i lokalplanen, at taget skal have en særlig farve teglsten.

Vær desuden særlig opmærksom på, om dit hus er bevaringsværdigt eller fredet, da der i så fald vil gælde en række særlige regler.

Kontakt os og få rådgivning om tilbygning eller ombygning

​Det kan altid være en rigtig god ide at få kyndig og uvildig rådgivning i forbindelse med en tilbygning eller ombygning. Der er mange regler, du skal sætte dig ind i, og som skal overholdes under byggeriet, og samtidig kan det være et stort og omfattende projekt, som kan være meget tidskrævende, samtidig med at du passer hus, familie, arbejde og så videre.

​Har du brug for uvildig rådgivning fra en byggesagkyndig i forbindelse med dit kommende byggeprojekt, er du velkommen til at kontakte os på telefon +45 41 60 22 23 eller e-mail mail@bygogbolighaandtering.dk.

(+45) 41 60 22 23
mail@bygogbolighaandtering.dk