Køberrådgivning af ny ejendom

​​Hvad indeholder en god køberrådgivning?

  • ​Grundig byggeteknisk gennemgang af hele ejendommen, herunder kontrol af fugtniveau mv.
  • Svar på eventuelle spørgsmål til tilstandsrapporten.
  • Gennemgang og forklaring af ejendommens fejl og mangler under selve gennemgangen.
  • Rådgivning om forventet vedligeholdelse af ejendommen, herunder evt. prisoverslag på nødvendige og ønsker udbedringer og forbedringer.
  • Vejledning vedr. renoveringer i forbindelse med overtagelse af ejendommen
  • Generel vurdering af ejendommen i forhold til tilsvarende ejendomme

Køberrådgivning

Tør du tage en af livets største beslutninger uden køberrådgivning?

​Jeg tilbyder personlig Køberrådgivning, hvor jeg anvender erfaring og viden fra 15 års virke som byggeteknisk sagkyndig og 10 år som færdiguddannet ejendomsmægler til at hjælpe dig med dit køb af fast ejendom, hvadenten det er bolig eller lejlighed eller blandet bolig og erhverv. Du får et unikt overblik som giver ro i maven.

​Jeg giver god byggeteknisk køberrådgivning og hjælper dig med at forstå tilstandsrapporten, klassiske fejl på ejendommen m.v. Du få svar på evt. nødvendige renoveringer og kommende vedligehold mv.

Køberrådgivning kan være mange forskellige ydelser

​Hvad er en køberrådgivning?

​Dette er ofte spørgsmålet fra jer som skal købe bolig, og forståeligt nok, da ordet køberrådgivning forekommer i mange forskellige henseender, og på mange forskellige tidspunkter under jeres bolighandel.

​Jeg vil derfor præciserer, hvad mit arbejde går ud på og gøre det mere overskueligt.

Køberrådgivning er en ydelse som leveres af banker, advokater, økonomiske rådgivere og byggesagkyndige, hvorfor vi ofte hører, at I mener at have modtaget denne ydelse ifm. jeres boligkøb, men rent faktisk har I kun fået en mindre andel af ydelsen, hvilket kan have stor betydning efter købet.​

Banken

Leverer en rådgivning, som oftest kaldes en køberrådgivning, da de rådgiver jer om jeres boligkøb, en vigtig ydelse og en proces I skal igennem, det drejer sig i store træk kun om økonomi. En bankrådgiver har jo ikke de vigtige byggetekniske forudsætninger.

​Advokaten

Leverer oftest også en køberrådgivning, men med fokus på det juridiske, tinglysning, skøder og klausuler, samt handelsdokumenterne. Ligeledes en vigtig ydelse I bør have med på en hver bolighandel. En advokat har jo ikke de vigtige byggetekniske forudsætninger.

​Økonomisk rådgiver

Der er rådgivere der forestår forhandling af ejendommen over for sælger, som jeres køberrådgiver, og som står for forhandling af f.eks. ejerskifteforsikring, mv. denne ydelse kaldes ligeledes for en køberrådgivning.

​Byggeteknisk som jeg udfører er også køberrådgivning.

​Denne ydelse har fokus på boligen, og er en gennemgang af boligen sammen med jer, hvor vi ser på ejendommens generelle stand, tilstandsrapport, ønsker til renovering og kommende vedligeholdelse. Som I kan se er der mange forskellige former for køberrådgivning og min opgave er at give jer som køber det bedste overblik over boligens generelle tilstand og jeg kan supplerer min gennemgang med overslagspriser på de forhold i vil kræve udført efter køber og som i efter overtagelsen skal stå for.

Hvad er en byggeteknisk køberrådgivning​

Ved køb af fast ejendom er det uden tvivl en god ide at få en god byggeteknisk køberrådgivning i forbindelse med handle.

Mange vælger at tage en advokat med til at forestå papirarbejdet ved et huskøb, hvilket vi altid vil tilråde, men dette kan ikke erstatte den byggesagkyndige. Blot fordi I er juridisk sikret, er der ingen sikkerhed for, at der ikke kommer ubehagelige overraskelser efter overtagelsen.

Hvis I vælger at tage en byggesagkyndig med på en købergennemgang, får I en grundig byggeteknisk gennemgang af den ejendom, I overvejer at købe. Bagefter vil I stå tilbage med en helt klar fornemmelse af, hvad det er, I er ved at investere jeres penge i.

Inden gennemgangen vil jeg have gennemgået den foreliggende tilstandsrapport og kan således besvare de spørgsmål, I har til den.

​På selve gennemgangen vil jeg gennemgå ejendommen sammen med jer og samtidig med undersøgelserne forklare, hvad der eventuelt måtte være af fejl og mangler ved ejendommen, som kan eller vil få betydning for jer som købere.​

Jeg har mulighed for, at supplerer gennemgangen med overblik over vedligeholdelse på de større opgaver inden for en 10-års periode, så I kan lave et budget på driften af ejendommen.

Er der ønsker om renoveringer på ejendommen i forbindelse med overtagelsen, vil disse forhold også kunne drøftes, så I har en klar fornemmelse af, hvad omfanget af jeres ønsker betyder for gulve, vægge, lofter samt installationer.

Når gennemgangen er afsluttet, giver jeg som jeres byggesagkyndige en generel vurdering af ejendommen, set i forhold til tilsvarende ejendomme af samme alder og byggestil.​

Det er muligt, at få et personlig køberoverblik med fotodokumentation, hvortil der knyttes byggetekniske bemærkninger. Dette overblik udfærdiges som et dokument der kan anvendes til eget brug ved forhandling af pris og eller som overblik ved endelig finansiering, hvor de opgaver i som købere ønsker udført kan medregnes i finansiering ( Eks. Behov for nyt tag eller køkken mv. )

​Omkostningen til min byggesagkyndig Køberrådgivning er ofte billigere end de fleste tror.

(+45) 41 60 22 23
mail@bygogbolighaandtering.dk